Pripravili sme pre Vás sekciu, ktorá sa bude venovať histórii značky LKT.
Budú tu fotografie, videá a mnohé ďalšie archívne materiály.