Na trhu sa objavil nový LKT 175, označovaný aj ako „kombi stroj“, ktorý zodpovedá aktuálnym potrebám lesníkov v oblasti ťažby dreva.