Spoločnosť LKT, s. r. o., sídlom Oravická 1965/62, 02801 Trstená, IČO – 31589901

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie ponúk

na predmet zákazky

Inovácia výrobného procesu spoločnosti LKT, s. r. o.

Dokumenty na stiahnutie:

 

Vyhodnotenie:

Záznam z prieskumu trhu