Začala sériová výroba modelu LKT 81, ktorý bol takmer bez zmeny vyrábaný do roku 1993 a počet kusov sa vyšplhal takmer na 6000

V tom istom roku bola do Trstenej presunutá výroba aj dovtedy najvýkonnejšieho typu LKT 120, ktorý bol určený na export do bývalých štátov Sovietskeho zväzu a do Nemecka. Stroj bol vyrábaný v dvoch základných modifikáciách: ako základný stroj LKT-120 A a ako ťahač LKT-120 B určený na bezúväzkové približovanie dreva pomocou čeľusťového drapáku, umiestneného na sklopnom ramene.