Nový inovovaný typ LKT 80 nahradil prvý model LKT-75. Boli vylepšené pracovné podmienky obsluhy a prevádzkové parametre. Traktor dostal uzavretú bezpečnostnú kabínu s posúvateľnými dverami, vybavenú novým sedadlom vodiča a kúrením.

Model LKT-80 sa svojou kvalitou a nadčasovým dizajnom zaslúžil o to, že si značka LKT vybudovala významné postavenie na trhu špeciálnej lesnej techniky a továreň v Trstenej patrila s ročnou produkciou takmer 1000 traktorov k najvýznamnejším svetovým výrobcom tejto techniky.